GÓP SỨC TÌNH NGUYỆN BẰNG MỘT NGÔN NGỮ KHÁC

HÃY THAM GIA: Ghi danh để tình nguyện cho cuộc vận động!

Phải có sức mạnh của dân chúng để biến hạt này thành hạt dân chủ — và chúng tôi vô cùng phấn khởi khi bạn tình nguyện cùng chúng tôi thực hiện việc này. Hãy điền vào mẫu đơn dưới đây và sẽ có người trong đội ngũ chúng tôi liên lạc với bạn!